AanbodTraining

De trainingen van Neovision staan nooit op zichzelf. De trainingen zijn altijd gekoppeld aan de strategische ontwikkeldoelstellingen van de organisatie.
De werkwijze is er op gericht het leren zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in nauwe relatie met de context waarbinnen medewerkers in het dagelijks leven handelen. Persoonlijk leiderschap staat hierbij vaak centraal. Bij de trainingen gaat het om de persoonlijke ontwikkeling en competenties als ondernemer, als organiserend manager, als leider en als mens!

Begeleiden van MD-programma’s (management development)
Er zijn vele manieren om een MD programma te ontwikkelen. Het beste MD programma komt tot stand door goed partnership tussen opdrachtgever en aannemer. Naar aanleiding van een dialoog met u bieden we vrijblijvend een voorstel waarbij uw organisatie centraal staat. Een MD programma is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken. We vinden het belangrijk dat u weet met welke partij u aan tafel zit. Neovision consulteert als hoofdaannemer bij de ontwikkeling en uitvoering van MD-trajecten (zie partners).

Begeleiden van een cultuurtransformatie
Een organisatiecultuur beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van een onderneming. Cultuur is dus iets om serieus te nemen. Het aandachtsgebied cultuur gaat over de vraag hoe mensen met elkaar omgaan. Bij een cultuurtransformatie gaat het om het doorbreken van niet langer effectieve patronen die de manifestatie van de nieuwe visie en resultaten in de weg staan.
Neovision begeleidt dit proces op professionele en inspirerende manier waarbij de verankering op alle niveaus van de organisatie zal vinden.

De trainingsprogramma’s ontwikkelen we voor u op maat en kunnen ook modulair in een MD- of cultuurtrajecten geïntegreerd worden.