Aanbod

Training

De trainingen van Neovision staan nooit op zichzelf. De trainingen zijn altijd gekoppeld aan de strategische ontwikkeldoelstellingen van de organisatie.
De werkwijze is er op gericht het leren zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in nauwe relatie met de context waarbinnen medewerkers in het dagelijks leven handelen. Persoonlijk leiderschap staat hierbij vaak centraal. Bij de trainingen gaat het om de persoonlijke ontwikkeling en competenties als ondernemer, als organiserend manager, als leider en als mens!

De trainingsprogramma’s ontwikkelen we voor u op maat en kunnen ook modulair in een leiderschaps- of cultuurprogramma geïntegreerd worden.