IFMS

IFMS

“Wat hebben we nodig om als medisch specialist de goede dingen te blijven doen en waar mogelijk te verbeteren? [..] Wat hebben we nodig om een goede dokter te zijn voor onze patiënten?” Zo beschrijft de IFMS-commissie van een ziekenhuis het doel van het IFMS, het Individueel Functioneren Medisch Specialisten. “De tijd van het IFMS-vinkje zetten is voorbij.”

Elke medisch specialist draagt verantwoordelijkheid voor het eigen professioneel functioneren, maar tegelijkertijd werkt hij of zij nooit echt alleen. De beste zorg komt tot stand in allerlei vormen van samenwerking. Dat vraagt om voortdurende aandacht en ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap en samenwerkingsvaardigheden.

Neovision biedt de professionele begeleiding en instrumenten om individuele medische specialisten en vakgroepen te ondersteunen bij het ontwikkelen en borgen van hun competenties, in samenhang met de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van zowel de individuele medisch specialisten als van de vakgroep als geheel.

In de begeleiding van Neovision staan individueel en vakgroepsgesprek naar aanleiding van zelfreflecties, 360 graden feedback vanuit de werkomgeving, portfolio’s en persoonlijke ontwikkelplannen centraal, vanuit de overtuiging dat individueel en vakgroepsgewijs verbeteren in sterke mate bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling en gedragen collectieve ambitie.

Voor verdieping, specifieke vragen en borging van de ontwikkeling van individuele medisch specialisten en vakgroepen biedt Neovision naast de IFMS-programma’s ondersteuning op maat, onder meer in de vorm van coaching op bijvoorbeeld de werk-privé balans, gedrags- en drijfverenanalyse (DISC) intervisie en moreel beraad.