intervisie

Intervisie

In vele beroepsgroepen, vooral in de dienstverlenende sector zoals onderwijs en de gezondheidszorg, wordt het belang van regelmatige intervisie steeds meer onderkend. Vooral als je zelf het zogenoemde gereedschap van de dienstverlening bent, blijkt intervisie nuttig. Neovision begeleidt intervisiebijeenkomsten voor artsen, paramedici, verpleegkundigen, docenten in het onderwijs en ook voor managers in (zorg)organisaties.

Kort samengevat komt intervisie neer op een gestructureerde vorm van intercollegiale ondersteuning en coaching bij belangrijke, maar vaak onbesproken problemen op het werk.
Je werkt vaak in een groep (van 5-8 personen) onder leiding van een externe coach aan persoonlijke, vaak werk gerelateerde casussen.
Het is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in wat er speelt in de werksituatie en wat het eigen aandeel en dat van anderen daarin is. Hiermee draagt de intervisie bij aan zowel een betere taakuitvoering als aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Regelmatig intercollegiaal overleg, op vaste tijden en met een accent op ondersteuning is eerder noodzaak dan luxe. Stress of zelfs een eventueel dreigende burn-out wordt steeds vaker als onderwerp in de intervisie besproken. Het is daarom zaak om elkaar te steunen en creatief mee te denken over de oorzaak en in het zoeken naar oplossingen.

Neovision heeft de beschikking over deskundigen die dergelijke processen professioneel kunnen begeleiden.